Danh mục  
 
   
 
 
Hỗ trợ khách hàng
Hướng dẫn sử dụng màng chống thấm HDPE
  

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀNG TẤM CHỐNG THẤM HDPE

1. Trải màng, tấm chống thấm

 Màng, tấm chống thấm (HDPE) được sản xuất thàng từng cuộn có chiều rộng tiêu chuẩn là 2 mét, có thể trải bằng thủ công hoặc bằng cơ giới tuỳ điều kiện thiết bị và mặt bằng thi công. Trước khi trải cần phải làm phẳng nền và dọn sạch các vật nhọn như đá dăm, gốc cây v.v.

- Trải màng trên bề mặt, đáy công trình.

 


 
- Trải màng trên thành công trình2.  Nối màng, tấm chống thấm:
 - Màng, tấm HDPE được nối bằng hàn nhiệt. Có 2 phương pháp hàn, đó là hàn nhiệt nóng chảy và hàn đùn.

 - Hàn nhiệt nóng chảy dùng để hàn 2 tấm xếp chồng mí lên nhau, dưới áp lực và nhiệt độ thích ứng của máy hàn làm cho 2 tấm tự chảy ra và dính lại với nhau.

 - Hàn đùn cần có thêm que hàn cũng bằng vật liệu HDPE, dùng để hàn tại các góc cạnh hoặc tại các chi tiết liên kết giữa màng HDPE và các đường ống đi xuyên qua màng, tấm chống thấm. 

* Nối màng trên công trình:
 

3. Các công trình hoàn thành : 

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÀNG TẤM CHỐNG THẤM HDPE

1. Trải màng, tấm chống thấm

 Màng, tấm chống thấm (HDPE) được sản xuất thàng từng cuộn có chiều rộng tiêu chuẩn là 2 mét, có thể trải bằng thủ công hoặc bằng cơ giới tuỳ điều kiện thiết bị và mặt bằng thi công. Trước khi trải cần phải làm phẳng nền và dọn sạch các vật nhọn như đá dăm, gốc cây v.v.

- Trải màng trên bề mặt, đáy công trình.

 


 
- Trải màng trên thành công trình2.  Nối màng, tấm chống thấm:
 - Màng, tấm HDPE được nối bằng hàn nhiệt. Có 2 phương pháp hàn, đó là hàn nhiệt nóng chảy và hàn đùn.

 - Hàn nhiệt nóng chảy dùng để hàn 2 tấm xếp chồng mí lên nhau, dưới áp lực và nhiệt độ thích ứng của máy hàn làm cho 2 tấm tự chảy ra và dính lại với nhau.

 - Hàn đùn cần có thêm que hàn cũng bằng vật liệu HDPE, dùng để hàn tại các góc cạnh hoặc tại các chi tiết liên kết giữa màng HDPE và các đường ống đi xuyên qua màng, tấm chống thấm. 

* Nối màng trên công trình:
 

3. Các công trình hoàn thành : 

Copyright © 2008 Vipplast. Power by PHPBASIC.