Danh mục  
 
   
 
 
Hỗ trợ khách hàng
Hướng dẫn sử dụng dây đai PET


    
 

                                                   Hình ảnh cuộn sản phẩm dây đai PET

 

* Hướng dẫn sử dụng:

 

1. Sử dụng con bọ bấm:

Bọ bấm dây PET khác bọ bấm dây PP, bọ bấm dây PET dày hơn, vật liệu tốt hơn.Sử dụng con bọ bấm dây có khắc caro.

         

               Hình ảnh minh họa con bọ sử dụng dây đai PET và thiết bị bấm bọ bằng tay

2. Bấm nhiệt:

Sử dụng cho cả dây trơn và dây khắc caro, để bấm nhiệt phải dùng máy. Có hai loại máy cầm tay và tự động.

- Máy cầm tay: xiết bằng tay,xiết căng dây bằng dụng cụ cầm tay rồi bấm nhiệt.

Dùng pin: tự động căng dây, tự cắt rồi bấm nhiệt.

                             

Dùng khí nén:              

- Thiết bị đóng gói tự động: có rất nhiều loại máy tự động tuỳ theo kích cỡ khối sản phẩm đóng gói.

                                     


*Hình ảnh minh hoạ ứng dụng dây đai PET

 


    
 

                                                   Hình ảnh cuộn sản phẩm dây đai PET

* Hướng dẫn sử dụng:

1. Sử dụng con bọ bấm:

Bọ bấm dây PET khác bọ bấm dây PP, bọ bấm dây PET dày hơn, vật liệu tốt hơn.Sử dụng con bọ bấm dây có khắc caro.

         

               Hình ảnh minh họa con bọ sử dụng dây đai PET và thiết bị bấm bọ bằng tay

2. Bấm nhiệt:

Sử dụng cho cả dây trơn và dây khắc caro, để bấm nhiệt phải dùng máy. Có hai loại máy cầm tay và tự động.

- Máy cầm tay: xiết bằng tay,xiết căng dây bằng dụng cụ cầm tay rồi bấm nhiệt.

Dùng pin: tự động căng dây, tự cắt rồi bấm nhiệt.

                             

Dùng khí nén:              

- Thiết bị đóng gói tự động: có rất nhiều loại máy tự động tuỳ theo kích cỡ khối sản phẩm đóng gói.

                                     


*Hình ảnh minh hoạ ứng dụng dây đai PET

 
Copyright © 2008 Vipplast. Power by PHPBASIC.