Danh mục  
 
   
 
 
Hỗ trợ khách hàng
Công ty cổ phần nhựa Việt Phước - Tập đoàn Bayer(CHLB Đức) tổ chức buổi Tranning về tấm Polycarbonate
Ngày 10/09/2009 Công ty cổ phần nhựa Việt Phước kết hợp với Tập đoàn Bayer(CHLB Đức) tổ chức buổi Tranning về Tấm lấy sáng Polycarbonate: các phát triển mới về lĩnh vực tấm lấy sáng Polycarbonate và các biện pháp, kỹ thuật thi công lấp đặt tấm Polycarbonate hiệu quả nhất 

 
 
» Đà Nẵng 
» Ứng dụng màng chống thấm HDPE 
Copyright © 2008 Vipplast. Power by PHPBASIC.