Danh mục  
 
   
 
 
Hỗ trợ khách hàng
Độ truyền sáng của tấm Polycarbonate
 ĐỘ TRUYỀN SÁNG(%)
 
Chiều dày CL01 BU01 BU02 GN01 GN02 GY01 TE01 OP01
4mm 82 50 60 65 56 26 52 17
5mm 82 45 58 65 52 26 48 17
6mm 81 40 55 64 48 25 42 16
8mm 80 39 54 62 45 23 39 15
10mm 79 35 53 60 43 22 36 14
 * Ghi chú:   

-CL01: Trắng Trong                            -BU01: Xanh Dương

-OP01: Trắng Sữa                               -BU02: Xanh Hồ

-TE01: Trà                                         -GN01: Xanh Ngọc

-GY01: Xám                                       -GN02: Xanh Lá


                             ĐỘ TRUYỀN SÁNG(%)
 
Chiều dày CL01 BU01 BU02 GN01 GN02 GY01 TE01 OP01
4mm 82 50 60 65 56 26 52 17
5mm 82 45 58 65 52 26 48 17
6mm 81 40 55 64 48 25 42 16
8mm 80 39 54 62 45 23 39 15
10mm 79 35 53 60 43 22 36 14
 * Ghi chú:   

-CL01: Trắng Trong                            -BU01: Xanh Dương

-OP01: Trắng Sữa                               -BU02: Xanh Hồ

-TE01: Trà                                         -GN01: Xanh Ngọc

-GY01: Xám                                       -GN02: Xanh Lá


  
Copyright © 2008 Vipplast. Power by PHPBASIC.